Logo
LogoCanvis en la nova Edició del Codi ASME 2017 - Noticias

  

A finals de Juliol d'enguany es publicarà la nova edició del Codi ASME BPVC 2017, el codi de l'Associació Americana d'Enginyers Mecànics per a Calderes i Recipients a Pressió, i que tindrà vigència durant els propers 2 anys.

Els principals canvis de la Secció IX respecte la darrera Edició 2015 i en matèria de soldadura de materials metàl·lics seran els següents:

· Vàries addicions i canvis que permeten l'ús de soldadura per làser de baixa densitat d'energia (LLBW) més aplicable quan s'utiliza soldadura per làser sense vaporització.

· Revisió del format QW-483 per facilitar l'enregistrament de les dades utilitzades per al càlcul d'aportació tèrmica on s'inclouen control d'ona, potència, temps d'arc i longitud de soldadura.

· Reemplaçament dels termes "assaig de tenacitat amb entalla" i "assaig Charpy amb entalla tipus V" pel terme "assaig de tenacitat".

· Revisió dels rangs de qualificació de soldadors per ramificacions.

· Revisió dels requisits de caducitat, revocació i renovació dels certificats de qualificació de soldadors i operadors de soldadura.

Podeu consultar quins seran els canvis principals en la resta d'aquesta secció i de totes les altres seccions del Codi ASME BPVC en el següent enllaç.

+ ENLLAÇ