Canvis en la nova Edició del Codi ASME BPVC 2019 - Noticias

A finals de Juliol d'enguany s'ha publicat la nova edició del Codi ASME BPVC 2019, el codi de l'Associació d'Enginyers Mecànics dels Estats Units Americans per a Calderes i Recipients a Pressió, i que tindrà vigència durant els propers 2 anys.

Els principals canvis de la Secció IX respecte la darrera Edició 2017 i en matèria de soldadura de materials metàl·lics són els següents:

· Addicions significatives a la taula QW/QB-422 de qualitats europees de metalls base.

· Revisió de les regles tubs-plaques tubulars així com revisió dels paràgrafs QW-193 i QW-288 per encabir les variables essencials en un formats tabular tant per a les qualificacions de procediments com de soldador.

· Afegitons al paràgraf QW-106 sobre requisits de qualificació per al personal que supervisa qualificacions de soldadura.

Podeu consultar quins seran els canvis principals en la resta d'aquesta secció i de totes les altres seccions del Codi ASME BPVC en el següent enllaç.

+ ENLLAÇ