Nova modificació de la Norma EN ISO 15614-1 - Noticias

Acaba de publicar-se recentment la primera modificació EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 ("Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)").