Últimes errates ASME BPVC Sec IX Ed 2019 - Noticias

ASME ha publicat recentment les segones errates corresponents a la darrera edició de la Secció IX del Codi BPVC que responen a afegitons en la taula dels números F de certes especificacions i designacions de fungibles perdudes respecte de l'edició anterior. Vegeu en detall les errates en el següent enllaç http://cstools.asme.org/csconnect/CommitteePages.cfm?Committee=N20120000&CommitteeErrata=yes.